Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.4.1 Integriteit bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?

Doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet
Iedere ambtenaar of bestuurder heeft de taak om het moreel juiste te doen. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, procedures, verboden en geboden. Het is ook een kwestie van mentaliteit, houding en gedrag. We richten ons op:

  • het ten minste één keer per jaar schenken van aandacht aan bestuurlijke integriteit tijdens een raadsoriëntatieavond;  
  • het oprichten van een permanente werkgroep integriteit (bestaande uit burgemeester, wethouder, twee raadsleden, griffier en directeur) die zich richt op het bevorderen van bewustzijn (thema’s zijn in ieder geval: ondermijning en dubbelrol inwoner-afgevaardigde);
  • het continueren en zo nodig aanscherpen van het huidige integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie.