Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.4.3 Organiseren verkiezingen

Wat willen we bereiken?

Soepel en rechtmatig verloop
De verkiezingen voor de leden van de provinciale staten vinden plaats op 20 maart 2019. Op dezelfde dag worden ook de leden van het algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement plaats.
De voorbereiding en uitvoering vinden projectmatig plaats. Het wettelijk kader is daarbij bepalend.