Begroting 2019

Inleiding wethouders

Wethouder Sluiter

In 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg om de implementatie van de Omgevingswet vorm te geven. Eén van de onderdelen van de implementatie  is het opstellen van een Omgevingsvisie. Bij dit proces wordt de gemeenteraad nadrukkelijk betrokken. We zien hierin ook een belangrijke rol voor inwonersparticipatie.

De verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente heeft onze grootste prioriteit. In het vastgestelde Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is de aanpak van knelpunten beschreven. De meeste maatregelen en projecten uit het GMP worden opgepakt in de periode 2018-2021. Dus ook in 2019 bereiden we maatregelen en projecten voor en voeren we deze uit. In het bijzonder noem ik de aanpak van de gehele provinciale weg N839 tussen Huissen en Gendt, de verkeersproblematiek op de Papenstraat in Bemmel, de ontsluiting van bedrijventerrein Houtakker II in Bemmel en de uitvoering van het verkeersplan Huissen-Centrum. Het aanpakken van verkeersproblemen doen we samen met bewoners en belanghebbenden.

We gaan samen met Waterschap Rivierenland, in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, een klimaatstresstest uitvoeren en een uitvoeringsprogramma opstellen. De stresstest voeren we samen met elf andere gemeenten, de provincie Gelderland en het waterschap uit. Met de uitkomsten hiervan kunnen we verder met het uitvoeringsprogramma.

In 2019 wordt (verder) gewerkt aan de uitvoering van een aantal reguliere projecten en het opstellen en uitvoeren van visies.  Hierbij valt te denken aan de visie Polseweg in Huissen, de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie in Huissen, de ontwikkeling van het gebied Driegaarden in Huissen en de herinvulling/ontwikkeling van de locatie voor sportpark De Poel in Angeren.