Begroting 2019

5. Wonen

5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw

Wat willen we bereiken?

We gaan de woningmarktverkenning uit 2015 actualiseren. Die verkenning helpt ons om nieuwbouw goed af te stemmen op de vraag naar woningen. En het is bruikbaar als onderbouwing voor de extra bouwopgave bovenop de bestaande planningsafspraken binnen de regio.