Begroting 2019

5. Wonen

5.2.3 Meewerken aan particuliere initiatieven

Wat willen we bereiken?

Eigenaren nemen zelf het initiatief om oude gebouwen te moderniseren, er een nieuwe functie aan te geven of een inbreidingslocatie te ontwikkelen. Die initiatieven toetsen we aan beleid en aan wettelijke regels. Voor geschikte initiatieven maken we afspraken over sloop, nieuwbouw en investeringen. Ook begeleiden we de planologische procedure.