Begroting 2019

5. Wonen

5.2 Diversiteit in aanbod van woningen

Wat willen we bereiken?

Om ervoor te zorgen dat een wooncarrière binnen de eigen gemeente mogelijk is, zetten we in op een gevarieerd aanbod in alle woonkernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 4.932

4,6 %

Baten

€ 3.101

2,9 %