Begroting 2019

5. Wonen

5.2.1 Woningbouwlocaties

Wat willen we bereiken?

De komende vier jaren willen we dat er 1.000 nieuwe woningen worden gebouwd (keuzevoorstel A2). Dit gebeurt in alle kernen van Lingewaard. Extra inzet plegen we voor starters en senioren. In de kleinere kernen is de nieuwbouw sterk gerelateerd aan de lokale behoefte in die kern. In Bemmel willen we afspraken maken met de regio over het bouwen van extra woningen, niet alleen voor de lokale behoefte maar ook voor de regionale behoefte.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Nieuw gebouwde woningen*

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad

10

14

Demografische druk**

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

70%

65%

* 10 per 1.000 komt overeen met ca 210 nieuwe woningen in 2019.
** Niet-beroepsbevolking in verhouding tot beroepsbevolking. Het percentage was in 2017 77%.

Voor het jaar 2019 staan o.a. de volgende woningbouwprojecten op het programma. In Angeren het plan Bolder. In Bemmel worden wooneenheden opgeleverd aan de Dorpstraat bij het plan Oostervelden. Tevens wordt gestart met de bouw aan de Plakse Wei. In Doornenburg worden woningen aan de Homoetstraat gerealiseerd. Ook is het streven om te starten met het bestemmingsplan Buurman aan Groensestraat. In Gendt kan na de afronding van de bestemmingsplanprocedures bij de Martinuskerk en bij Vleumingen gestart worden met de bouw. In Haalderen worden appartementen gerealiseerd aan het Mariaplein. In Huissen worden op o.a. op Loovelden en aan de Weverstraat wooneenheden opgeleverd. Ook wordt er in 2019 verder gegaan met de planvorming van de wijk Driegaarden. In totaal zullen in 2019 ruim 200 wooneenheden toegevoegd worden.