Begroting 2019

Paragraaf 4 Financiering

Intern

Op 11 december 2014 heeft de raad van de gemeente Lingewaard het huidige treasurystatuut Gemeente Lingewaard 2014 vastgesteld. In dit treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. Wij gaan uit van een laag risicoprofiel.
Omdat het huidige treasurystatuut al 4 jaar oud is zal er eind 2018 een nieuw geactualiseerd treasurystatuut aan de raad worden aangeboden.