Begroting 2019

Paragraaf 4 Financiering

Extern

Onze rentevisie is als volgt:

                    2018      2019      2020

  • Kapitaalmarktrente (lang)         0,9%      1,3%      1,5%
  • Geldmarktrente (kort)            -0.3%      -0.2%      0,0%   

Bij het bepalen van onze rentevisie richten wij ons op de verwachting van een aantal grote banken. Ten opzichte van de begroting 2018 is er weinig veranderd. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende tijd naar verwachting wat op. Door de lage korte rente zullen wij onze financiering zoveel als mogelijk blijven afdekken met korte financiering.