Begroting 2019

Financiële positie

D. Thema: duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

2019

2020

2021

2022

Coalitieprogramma - Thema: Duurzaamheid

 1. Transitiefonds duurzaamheid

-500.000

0

0

0

 1.  Energiebesparing en energieopwekking

-158.400

-158.400

-158.400

-158.400

Totaal

-658.400

-158.400

-158.400

-158.400

 1. Transitiefonds duurzaamheid
  We stellen een transitiefonds duurzaamheid in als hefboom en katalysator voor de energietransitie. Het Transitiefonds Duurzaamheid is bedoeld voor:
  - (voor-)financieren/ mogelijk maken van grotere projecten die een bijdrage leveren aan duurzame opwek of energiebesparing;
  - beschikbaar stellen van co-financiering om subsidies van bijvoorbeeld Provincie en Rijk aan te kunnen spreken;
  -steunen van inwonersinitiatieven.
  Met het Transitiefonds Duurzaamheid geven wij  de energietransitie een duw in de rug door te initiëren, op weg te helpen, en te versnellen. Het transitiefonds krijgt een startkapitaal uit algemene middelen van € 500.000 om te kunnen beginnen. Het fonds blijven wij verder vullen met creatief ondernemerschap. Dat doen wij door bijvoorbeeld door afspraken te maken met projectontwikkelaars. Wij zorgen op deze wijze ervoor dat inwoners niet alleen de lasten maar ook de lusten krijgen van grootschalige energieprojecten in Lingewaard. 
 2. Energiebesparing en energieopwekking
  Voor energiebesparing en duurzame zelf-opwek zetten we in op huishoudens, bedrijven en op de glastuinbouw. Daarnaast willen we grootschalige duurzame energieopwekking en –transport (warmtenet e.d.) bevorderen. De bestaande personele capaciteit voldoet voor coördinatie en het initiëren van activiteiten. Voor een inhoudelijke intensivering op beleid en uitvoering is extra capaciteit nodig. (1 fte)
  We intensiveren en verzwaren onze maatregelen voor verduurzaming, met de focus op energieproductie en energiebesparing. Dit gaat gepaard met extra middelen.