Begroting 2019

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3. Weerstandscapaciteit

We onderscheiden:
-   de benodigde weerstandscapaciteit = het totaal van de risico’s
-   de beschikbare weerstandscapaciteit = de financiële middelen om de risico’s te dekken.

De beschikbare weerstandscapaciteit kan bestaan uit de onbenutte belastingcapaciteit, het buffervermogen, de post onvoorzien, de stille reserves en het vrij beschikbare deel van de algemene reserve. Alleen de laatste twee posten geven hier ruimte voor:

de weerstandscapaciteit = € 25.779.470 (algemene reserve € 25.479.470 + stille reserve € 300.000).