Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.3.1 Detailhandelstructuur

Wat willen we bereiken?

Het Centrumplan Bemmel is uitgevoerd. Dit betekent niet dat hier niks meer verandert. Als particuliere initiatieven daar aanleiding toe geven kijken wij op welke manier we medewerking kunnen verlenen.
De Kinkelvisie, voor de omgeving van het cultureel centrum De Kinkel, voeren we in fases uit.

De supermarkt in de Langestraat in Huissen is open. Daarmee is de uitvoering van het Centrumplan Huissen voor de winkelvoorzieningen klaar.
De Gids Ruimtelijke kwaliteit kan in 2018 worden vastgesteld. Hierin staan voor een aantal gebouwen in het Huissense centrum gewenste gevelbeelden. De bedoeling van deze gevelbeelden is om de gevels in de oude staat te herstellen. Samen met de eigenaren en de huurders van de gebouwen proberen we de beeldkwaliteit te verbeteren.

In overleg met de ontwikkelaar worden de plannen voor de AloyIsiuslocatie uitgewerkt. Naast woningbouw wordt ook gekeken naar een multifunctionele ruimte waar gemeentelijke bijeenkomsten en cultuuruitvoeringen kunnen plaatsvinden. Op verzoek van de raad worden de mogelijkheden voor een parkeergarage fysiek en financieel onderzocht. Waardwonen gaat de bestaande woningen aan de Doelenstraat vervangen door vrijwel identieke woningen. De huidige stedenbouwkundige structuur van de Doelenstraat blijft behouden, evenals het karakter van de woningen.