Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.3 Centrumvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

We willen stads- en dorpscentra die onderscheidend, compact en overzichtelijk zijn. En waar bedrijvigheid, winkels, ontmoetingsplekken en andere voorzieningen dicht bij elkaar te vinden zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 1.678

1,6 %

Baten

€ 1.355

1,3 %