Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.3.2 Basiswinkelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Wij volgen steeds de stand van zaken in onze winkelcentra. Hierdoor kunnen we tijdig inspelen op gewijzigde omstandigheden.