Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.1.2 Onderhoud groen

Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen.  Ongeveer 40% van het groenonderhoud wordt daarom uitgevoerd via het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor. Tijdens het groeiseizoen krijgen ook inwoners met een uitkering de kans om werkervaring op te doen.

Het maaien van de gazons proberen we geheel in eigen beheer uit te voeren. Dit is een uitermate geschikte werkomgeving voor mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel begeleiding en ruimte om mensen te ontwikkelen richting een betaalde baan. Dat kan bij de gemeente zijn maar ook bij andere werkgevers.
Gespecialiseerde  bedrijven zetten we in voor:

  • onderhoud van bomen;
  • maaien van de bermen en sloten;
  • onkruidbestrijding op verhardingen.

Zie ook: paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen onder Openbaar groen.