Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.1.3 Onderhouden gebouwen

7.1.3 Onderhouden gebouwen

De gemeente heeft 136 gebouwen en bouwkundige objecten in eigendom. Het beheer en onderhoud hiervan voeren we uit op basis van het beleidsplan “Gebouwd Vastgoed 2016” en de daar aan gekoppelde meerjaren-onderhoudsplanning (MOP).