Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

1. Openbaar groen

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beeldkwaliteitsplan Openbaar Groen 2009, Groenstructuurplan 2008, Beleidsnotitie waardevolle bomen

Wat doen we in 2019:
We blijven sterk inzetten op de sociale paragraaf in het groenonderhoud. Vanaf    eind 2018 maaien we de gazons in eigen beheer. Ook hier ligt de nadruk op inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het groenfonds zetten    we in om verbetervoorstellen uit het groenstructuurplan te realiseren. Zorgwekkend is en blijft de toename van plagen in bomen en beplanting. Er komen significant meer meldingen van plagen en plaagdieren. Voorbeelden zijn de eikenprocessierups, buxuskever en luizen. Deze plagen en plaagdieren zorgen voor flinke discussies over het bestaansrecht van bomen op bepaalde plaatsen. Ook diverse boomsoorten lijden onder bijvoorbeeld essentaksterfte of kastanjebloedingsziekte en sterven af. Hiervoor planten we de komende jaren nieuwe bomen aan. Verouderde groenvoorzieningen vervangen we in delen van de volgende wijken:

  • Zilverkamp Huissen (i.c.m. revitalisering)
  • Oostervelden-Oost in Bemmel

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor onderhoud openbaar groen opgenomen. Naast het exploitatiebudget:

  • zijn middelen uit het groenfonds beschikbaar;
  • is er jaarlijks een bedrag van € 115.000 beschikbaar om te investeren in vervanging van openbaar groen en bomen.