Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

10. Straatmeubilair

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beleidsplan Straatmeubilair 2017

Wat doen we in 2019:
We vervangen een groot aantal verouderde houten zitbanken in onze gemeente.

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor straatmeubilair opgenomen.
Naast het exploitatiebudget is er een bestemmingsreserve vervanging straatmeubilair voor vervangingsinvesteringen.