Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Herinrichting uiterwaarden

In de Bemmelse Waard is de herinrichting in uitvoering. In de Gendtse Waard worden inrichtingsplan en afspraken over de uitvoering gemaakt. Daarmee kan ook de planologische procedure (bestemmingsplan) starten. Rondom het steenfabrieksterrein bij Angeren kunnen de werkzaamheden voor de herinrichting beginnen.  In aanvulling daarop willen we de recreatieve fietsroute door de polder opknappen (keuzevoorstel B3). Het kiezen en uitwerken van maatregelen voor de omgeving van het Looveer en het Zwanenwater bij Huissen is afhankelijk van besluitvorming in het kader van het Deltaprogramma. Dit is nader toegelicht in het investeringsplan bij programma 3. Belangrijke wens van onze gemeente is dat we de toegangsweg naar het Looveer kunnen verbeteren. Dit zodat de weg minder vaak overstroomt en de verkeersveiligheid verbetert.