Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

Onderhoud en beheer gebouwen

Voor onderhoud en beheer van gebouwen is het onderhoudjaarplan 2019 leidend. We plegen periodiek en planmatig onderhoud om de gewenste kwaliteit te bereiken.
Tegelijk met het onderhoud proberen we duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Zo zorgen we voor minder hinder voor gebruikers en verminderen we het energieverbruik.

Voor 22 van de 51 energielabel-plichtige gebouwen zijn nog extra maatregelen nodig. Dan pas voldoen ze aan de criteria van Energielabel B. De kosten van deze extra maatregelen en een planning van de uitvoering zijn onderdeel van de Kadernota 2020. Waar dat mogelijk is worden maatregelen voor verduurzaming gecombineerd met onderhoud.  

Zie ook: paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen onder Gebouwen.