Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

Vastgoed

Binnen het project 'Vastgoed dat past' maken we huisvestingsplannen voor ons maatschappelijk vastgoed. Dat doen we voor de kernen Bemmel, Haalderen, Doornenburg en Angeren. De huisvestingsplannen voor Huissen en Gendt ronden we af. Daar zijn we in 2018 mee gestart.

We proberen het gebruik van accommodaties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Op die manier bereiken we:

  • verbetering van de efficiency  
  • verlaging van de gemeentelijke kosten

We sluiten daarbij aan bij diverse lopende trajecten binnen de gemeente.

Voor de binnen- en buitensportaccommodaties maken we afspraken over harmonisatie. Daarom doen we een voorstel voor de uniformering van bestaande contracten.

Zie ook: 1.1.1 Sporten en bewegen en 1.1.3 Subsidies en accommodaties.