Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

4. Gebouwen

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beleidsplan “Gebouwd Vastgoed 2016”

Wat doen we in 2019:
We voeren regulier en planmatig onderhoud uit op basis van het OnderhoudJaarPlan (OJP) 2019.

Financieel:
In programma 1, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten opgenomen voor:

  • beheer & onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties;
  • zwembaden;
  • beheer & onderhoud jeugd- en jongerenwerk;
  • beheer & onderhoud dorpshuizen.

In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor onderhoud gebouwen opgenomen onder eigendommen en overige gebouwen.
Naast de exploitatiebudgetten zijn middelen uit de voorziening onderhoud gebouwen beschikbaar voor planmatig onderhoud.