Begroting 2019

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

I. Optimale huisvesting & facilitaire dienst

In het project Huisvesting onderzoeken we de realisatie van een multifunctionele ruimte in Bemmel en kijken we naar een geschikte vergaderlocatie in Huissen. In het gemeentekantoor in Bemmel is meer behoefte aan publieke ruimtes die zodanig toegankelijk zijn dat het publiek niet de werkruimtes van onze medewerkers meer hoeft te betreden. Deze wens komt onder andere voort uit de AVG en de noodzakelijk zorgvuldigheid die we moeten betrachten bij het omgaan met informatie in het algemeen en  privacygevoelig informatie in het bijzonder.
Het onderzoek naar de realisatie van een multifunctionele ruimte in Bemmel komt door het incident in het gemeentekantoor in een ander daglicht te staan. We kijken of we een relatie kunnen leggen tussen de herbouw van het gemeentekantoor en de realisatie van die multifunctionele ruimte.

Het gebiedsgericht werken vanuit het Sociaal Domein wordt in 2019 uitgebreid over meerdere kernen en zullen wij op externe locaties werkplekken gaan inrichten. Ook aspecten als veiligheid en beveiliging worden hierbij meegenomen.