Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Landschapsontwikkelingsplan

De beleidsplannen voor landschap en groenstructuur zijn verouderd. Volgend jaar werken we aan een nieuw plan voor zowel de woonkernen als het landelijk gebied. De manier van denken over “hoe gaan we om met groen en landschap om ons heen” verandert. We zien steeds vaker dat inwoners graag een handje helpen om het landschap mooier te maken en daar zelf initiatieven voor nemen. Het oude Landschapsontwikkelingsplan houdt daar maar beperkt rekening mee. In het nieuwe plan gaan we samen met inwoners en betrokken organisaties beleid en een uitvoeringsagenda maken. Insteek wordt het samen versterken van het Lingewaardse landschap, zowel in de woonkern als daarbuiten. Het nieuwe plan wordt ook een van de dragers voor de nieuwe Omgevingsvisie voor onze gemeente.