Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Park Lingezegen

De “laatste loodjes” in de parkinrichting in onze gemeente zijn de inrichting van het voormalig kasteelterrein in Ressen en de inpassing van de A15. Voor het kasteelterrein is een ontwerp gemaakt samen met de inwoners.

Op het moment van het voorbereiden van deze ontwerp programmabegroting zijn de afspraken over het toekomstig beheer van Park Lingezegen nog in behandeling. We gaan er vanuit dat de gemeenschappelijke regeling verandert in een bedrijfsvoerings-organisatie. En dat de vier gemeenten die nu financieel bijdragen aan het beheer dat blijven doen. De nieuwe organisatie kan centrale en coördinerende beheertaken uitvoeren. De formele besluitvorming hierover in de vier gemeenteraden is in de eerste helft van 2019 gepland. Vanaf medio 2019 kan de (nieuwe) parkorganisatie dan het beheer coördineren en een aantal taken op het gebied van communicatie en promotie centraal uitvoeren.