Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

Deltaprogramma

Het (nieuwe) kabinet wil met de maatregelen in het Deltaprogramma de veiligheid bij hoogwater verbeteren. Maar ook dat lokale en regionale doelen en opdrachten worden ingepast als dat kan. In die zin werken we een onderzoek uit dat inzicht geeft in verbeteringen aan de Looveerweg. Van belang is wel dat het Rijk financieel bijdraagt aan hoogwaterveiligheid. Voor andere doelen moeten de regio en gemeenten het geld regelen.

Samen met het Waterschap bekijken we welke maatregelen nodig zijn voor de dijkversterking. Van 2020 tot 2026 zal eerst de Waaldijk en dan de Rijndijk worden verstevigd. Hierbij is het Waterschap financieel verantwoordelijk voor de sterkte van de dijk. Lokale doelen, zoals extra recreatieroutes of parkeervoorzieningen, komen voor rekening van de gemeente of betrokkene.