Begroting 2019

Paragraaf 7 Grondbeleid

Programma 3 Bedrijvigheid

Glastuinbouw en agribusiness
Binnen het project NEXTgarden ligt nog 32 hectare aan uitgeefbare grond in het exploitatiegebied Bergerden. In 2019 zetten we verder in op marketing en acquisitie om de verkoop van deze kavels te bevorderen.

Vestigingsmogelijkheden (bedrijfskavels)
Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) kan grote gevolgen hebben op de uitgifte van de bedrijventerreinen Pannenhuis II, Houtakker II en Agropark. Tot 1 januari 2021 mag er nog grond uitgegeven worden op deze bedrijventerreinen. Als we vanuit de monitoring binnen het RPW geen positief advies krijgen om door te gaan, moeten we de overige hectares schrappen. Het schrappen van de overige hectares kan grote financiële consequenties voor de gemeente hebben. Door extra marketing en acquisitie wordt geprobeerd om zoveel mogelijk grond voor 2021 uit te geven op deze bedrijventerreinen.