Begroting 2019

Paragraaf 7 Grondbeleid

Winst / verlies

Winstverwachting, verliesverwachting en geraamde winstneming bouwgrondexploitaties 2019

In 2019 worden er geen in exploitatie zijnde complexen afgesloten.