Begroting 2019

Paragraaf 7 Grondbeleid

Programma 4 Stad, dorp en landschap

Park Lingezegen
In 2019 begeleiden we ook nieuwe (particuliere) initiatieven. Als er bij een initiatief sprake is van een bouwplan in de zin van het Besluit Ruimtelijke Ordening, dan verhalen we onze kosten via een anterieure overeenkomst. In deze anterieure overeenkomst leggen we ook de locatie eisen vast.
Lukt die niet, dan verhalen we onze kosten via het exploitatieplan.

Herinrichting uiterwaarden
Natuurontwikkeling is een van de doelstellingen in de uiterwaarden. De aankopen verzorgt de initiatiefnemer van de natuurontwikkeling. Dat kan een ontgronder zijn of de provincie. Afspraken leggen we vast in een uitvoeringsovereenkomst.

Verbeteren centrumvoorzieningen
In overleg met de ontwikkelaar werken we de plannen voor de Aloysiuslocatie uit. Op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken  we de fysieke en financiële mogelijkheden voor de gebouwde parkeervoorzieningen.