Begroting 2019

Paragraaf 7 Grondbeleid

Programma 5 Wonen

Groen en speelruimtes
In wijken, waar nieuwbouw plaatsvindt, maken we in de anterieure overeenkomsten afspraken, onder andere over de aanleg van groen en speelruimte.

Verrommeling buitengebied/binnengebied
Bij functieverandering nemen we een faciliterende rol aan. We verhalen onze kosten via een anterieure overeenkomst. Lukt dit niet, dan verhalen we onze kosten via het exploitatieplan. We maken in de anterieure overeenkomsten afspraken over een bijdrage aan het Landschapsfonds Lingewaard.

Woningbouwlocaties
Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen nemen we een faciliterende rol aan. We verhalen onze kosten via een anterieure overeenkomst. Lukt dit niet dan verhalen we onze kosten via een exploitatieplan.

Meewerken aan particuliere initiatieven
In 2019 begeleiden we ook nieuwe (particuliere) initiatieven. Als er bij een initiatief sprake is van een bouwplan in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening, dan verhalen we onze kosten via een anterieure overeenkomst. Lukt dit niet, dan verhalen we onze kosten via het exploitatieplan.