Begroting 2019

Paragraaf 7 Grondbeleid

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

Versterken biodiversiteit
In de pachtovereenkomsten voor agrarische grond leggen we vast dat de akkerranden met een bij-vriendelijk bloemenmengsel wordt ingezaaid.