Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

7. Civieltechnische kunstwerken

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2013-2018

Wat doen we in 2019:
Naast het reguliere jaarlijkse onderhoud vervangen we de houten leuning op de keerwand langs de Waterkant in Huissen.

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de kosten voor civieltechnische kunstwerken opgenomen. Naast het exploitatie budget:

  • zijn middelen uit de voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken beschikbaar voor groot onderhoud,
  • is er een bestemmingsreserve civieltechnische kunstwerken voor vervangingsinvesteringen.