Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

2. Wegen

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beleidsplan wegverhardingen 2017, Onkruidbestrijdingsplan 2009

Wat doen we in 2019:
We voeren groot onderhoud aan asfaltverhardingen uit in:

 • Hogeveld in Gendt
 • Hemelstraat in Gendt
 • Munnikhofsestraat in Gendt
 • Kruisstraat, ten noorden van rotonde in Gendt
 • Kamervoort in Huissen
 • Karstraat in Bemmel

We voeren groot onderhoud uit aan bestratingen in:

 • Hogezandsestraat in Haalderen
 • Keiendriesstraat in Haalderen
 • Pastoor van de Weijstraat in Haalderen
 • de Heister in Bemmel
 • Claushof in Huissen

We voeren groot onderhoud uit aan bestratingen van fietspaden in:

 • Gildestraat in Gendt
 • Schoutstraat in Gendt
 • Langakker in Gendt
 • van der Mondeweg in Haalderen

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor wegen opgenomen. Naast het exploitatie budget:

 • zijn middelen uit de voorziening onderhoud wegen beschikbaar voor groot onderhoud,
 • kunnen kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen gedekt worden met de jaarlijkse vrijval van deze lasten van eerdere investeringen.