Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

5. Openbare verlichting

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beleidsplan openbare verlichting 2015-2019

Wat doen we in 2019:
We controleren de lampen op hoofdwegen voor de winterperiode op defecten. We vervangen de bestaande armaturen door ledverlichting:

  • op de Loostraat in Huissen;
  • op de Papenstraat/Herckenrathweg in Bemmel.

Daarmee bereiken we een verbetering van het lichtniveau en een forse energiebesparing

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor openbare verlichting opgenomen. Voor de grootschalige vervanging van het areaal zijn we investeringen aangegaan.