Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3. Rioleringen

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021

Wat doen we in 2019:
De jaarlijkse kwaliteitsinspecties voeren we uit aan de hand van het operationele plan 2019. Het dagelijks onderhoud doen we op basis van de meldingen bij het KlantContactCentrum.
De stresstest, als onderdeel van het Deltaplan, voeren we samen met andere gemeenten uit.
We vervangen de bestaande riolering en brengen verbeteringen aan tegen wateroverlast in:

  • de wijk ’t Zand in Huissen;
  • Korte Loostraat in Huissen;
  • Peperstraat/Gasthuisstraat in het centrum van Huissen.

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, zijn de lasten en baten voor algemeen rioolbeheer en riolering en waterzuivering opgenomen.
Het reguliere onderhoud aan de riolering en de gemalen bekostigen we uit de exploitatiebudgetten. Vervangingen en verbeteringen van het rioolstelsel worden geactiveerd (rente en afschrijving). Het totaal aan kosten in het GRP is in balans met de opbrengst uit de rioolheffing.