Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

9. Verkeersvoorzieningen

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020

Wat doen we in 2019:
We reinigen de verkeersborden structureel per kern. Dit bevordert de levensduur van de bebording.
We vervangen indien nodig alle verkeersborden van enkele wegen.
De kwaliteit, zichtbaarheid en reflectie van alle borden op deze wegvakken is daarmee gelijk.

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en bebording opgenomen.