Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

8. Speeltoestellen/-tuinen

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Speelruimteplan ‘Buitenspelen, Ja leuk’ (2007) en de evaluatie van het speelruimteplan (2013)

Wat doen we in 2019:
We volgen de jaarlijkse controle- en onderhoudscyclus om te bepalen of onderdelen nog veilig zijn. Tegelijk blijkt dan ook of onderhoud nodig is.
We vervangen alle toestellen in de speeltuin Hoppenhof in Doornenburg.
We maken natuurlijk spelen mogelijk in de parkzone Zilverkamp in Huissen.
Het schoolplein van de Donatushof aan de Flierenhofstraat in Bemmel willen we omvormen naar een buurtspeelplein.

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor speeltuinen en speelweiden opgenomen.