Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

De tarieven

In onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van de tariefontwikkeling over de jaren 2016 t/m 2019.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Tarieven

OZB:

- woningen (eigenaar)

0,1938%

0,1880%

0,1824%

0,1853%

- niet-woningen (eigenaar)

0,3046%

0,3090%

0,3090%

0,3139%

- niet-woningen (gebruiker)

0,2435%

0,2470%

0,2470%

0,2510%

Afvalstoffenheffing:

- vast bedrag

€ 129,50

€ 129,50

€ 114,00

€ 115,80

- grijze container, 11 ledigingen

€ 44,00

€ 44,00

-

-

- grijze container, 12 ledigingen

-

-

€ 48,00

€ 48,00

- hoogbouw, 1-pers.huishouden

€ 155,00

€ 155,00

€ 139,50

€ 141,60

- idem, meerpersoonshuishouden

€ 188,00

€ 188,00

€ 172,50

€ 175,20

Rioolheffing

€ 233,40

€ 233,40

€ 227,00

€ 227,00

Hondenbelasting, per hond

€ 54,40

€ 54,84

€ 55,32

€ 56,16

Toeristenbelasting, per overnachting

€ 1,00

€ 1,00

€ 1.00

€ 1,00

Precariobelasting op kabels, per m¹

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00