Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Toeristenbelasting

De heffing van de toeristenbelasting is ingevoerd per 1 januari 2006. Bij de invoering is door de raad besloten de opbrengsten van deze belasting te gebruiken voor de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Lingewaard. De meeste heffingen worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd. Voor de toeristenbelasting is in 2012 met de ondernemers afgesproken dat de eerste jaren de belasting niet verhoogd zou worden. De toeristenbelasting bedraagt sinds 2012 € 1 per persoon per nacht.
In december 2016 is de Nota Toerisme & Recreatie 2016-2022 door de gemeenteraad vastgesteld.
Met ondernemers en overige participanten vinden gesprekken plaats over de concrete invulling van het actieprogramma. Wanneer dit programma niet binnen de bestaande opbrengst toeristenbelasting kan worden uitgevoerd, dan kan ervoor worden gekozen om de toeristenbelasting met ingang van 2020 aan te passen.

Overzicht kostendekking toerisme

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Toerisme / overige subsidies

3.4 Economische promotie

-82.200

Toeristische bewegwijzering

3.4 Economische promotie

-2.400

Controle toeristenbelasting/Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-4.600

Ambtelijke inzet

3.4 Economische promotie

-45.000

Overhead

0.4 Overhead

-28.500

Subtotaal Lasten

0

BATEN

Opbrengst toeristenbelasting

0.64 Belastingen overig

92.800

Subtotaal Baten

92.800

SALDO

-69.900

Dekkingspercentage

57,1%

(+ = voordeel, - =nadeel)