Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Lokale lastendruk

De lokale lasten worden jaarlijks door het Centrum voor Onderzoek van de economie van de lagere Overheden (COELO) in beeld gebracht. De lastendruk in de verschillende gemeenten kunnen zo met elkaar vergeleken worden.
Onderstaand is een voorbeeldberekening gemaakt van de hoogte van de belastingaanslag 2019 met 2018 als vergelijking. De bedragen zijn indicatief. Een eigenaar/gebruiker, met een waarde van de woning van € 229.000, ontvangt een belastingaanslag van:

Soort belasting

Eigenaar / gebruiker

Huurder / gebruiker

2018

2019

2018

2019

OZB-eigenaar

€ 430,62  

€ 437,51

€ 0,00

€ 0,00

Afvalstoffenheffing:
vast bedrag

€ 114,00

€ 115,80

€ 114,00

€ 115,80

Afvalstoffenheffing:
12 ledigingen / 180 liter container

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

Rioolheffing

€ 227,00

€ 227,00

€ 227,00

€ 227,00

Totaal belastingdruk in Lingewaard

€ 819,62

€ 828,31

€ 389,00

€ 390,80

Stijging van de lastendruk

1,06%

0,46%