Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Reclamebelasting

Bij de invoering van het ondernemersfonds is afgesproken dat dit fonds wordt gevoed door een van de ondernemers te heffen reclamebelasting. Deze reclamebelasting wordt alleen geheven in de dorpscentra van Bemmel, Huissen en Gendt. Na aftrek van de door de gemeente gemaakte perceptiekosten wordt de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan het ondernemersfonds.

Overzicht kostendekking Reclamebelasting

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Bijdrage ondernemersfonds

3.4 Economische promotie

-80.500

Perceptiekosten

0,64 Belastingen overig

-1.300

Subtotaal Lasten

-81.700

BATEN

Opbrengst reclamebelasting

0,64 Belastingen overig

81.700

Subtotaal Baten

81.700

SALDO

0

Dekkingspercentage

100%

(+ = voordeel, - =nadeel)