Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland 'Presikhaaf bedrijven'

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1990

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

2001

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Uitvoeren Sociale Werkvoorziening binnen de Participatiewet. Tot stand brengen en beheren van bedrijven t.b.v. de uitvoering van SW-werkverbanden

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namen het college
Wethouder A. Slob

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

8,51%

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

€ 5.258.000

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen en vreemd vermogen begin 2017: € 851.000
Eigen en vreemd vermogen eind 2017:
€ 0

Rekeningresultaat 2017

-/- € 10.535.000 (inclusief frictiekosten overdracht SW-bedrijf aan Scalabor Arnhem
€ 896.529

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

14 maart 2018

Kader begroting 2019 d.d.

4 juli 2018