Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

3 december 2008, oprichting BV recreatiemaatschappij Rivierenland

Plaats van vestiging

Kerk-Avezaath

Datum meest recente wijziging van de VP

Niet van toepassing

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeente Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

De gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied.

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens de raad:
S.A.G. Rasing
Aangewezen namens het college:
Wethouder T. Janssen

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

1/4

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

Geen bijdrage

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen en vreemd vermogen liggen bij de NV Recreatiemaatschappij Rivierenland. GR beschikt derhalve niet over vermogen.

Rekeningresultaat 2017

Niet van toepassing

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

Worden vastgesteld in de Algemene Bestuursvergadering op 16 mei 2018

Kader begroting 2019 d.d.

Is niet opgesteld en derhalve ook niet vastgesteld.