Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

17 december 2015

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Arnhem, Beuningen, Berg en Dal, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het gemeenschappelijk orgaan bevordert de beleidsafstemming tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van mobiliteit, economie en volkshuisvesting

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens het college:
Wethouder H. Witjes

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

1/18

Financieel belang

Bijdrage in de begroting  2019 van de VP

€ 1,50 per inwoner (verhoogd naar € 1,80)

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

EV 01-01-2017 € 58.194
EV 31-12-2017 € 47.666

Rekeningresultaat 2017

€ 10.528 negatief
Het negatieve resultaat kan worden opgevangen uit het overschot van 2017

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

20 juni 2018

Kader begroting 2019

20 juni 2018

In het jaarverslag van de GO is tevens het jaarverslag van de Stichting Economic Board opgenomen