Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

Als de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft in de partijen waarmee hij samenwerkt, spreken we van een verbonden partij. De raad heeft in de Nota Verbonden Partijen het beleid vastgesteld. Dit geeft volgens het BBV voldoende kader voor de visie en uitgangspunten.