Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Gelderland Centraal

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

2017

Plaats van vestiging

Westervoort

Datum meest recente wijziging van de VP

2017

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

11 gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Regionaal uitvoeren van diverse taken binnen het Sociaal Domein; in 2017 alleen de module Inkoop Zorg.

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens het college
Wethouder H. Witjes

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Zowel voor de MGR als de module Inkoop is de kostenverdeling naar rato van het aantal inwoners (en de afname van producten volgens de zgn. sub-modules).

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

€ 315.416

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen begin 2017: € 0
Eigen vermogen eind 2017: € 0

Rekeningresultaat 2017

€ 1.295.934
€ 109.113

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

15 maart 2018

Kader begroting 2019 d.d.

21 juni 2018