Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

14 november 2012

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

nvt

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en Provincie Gelderland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Draagt zorg voor advisering en vergunningverlening en handhaving van Wabotaken

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens het college:
Wethouder T. Janssen

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

16%

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

€ 2.711.100

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen begin 2017:
 € 1.640.000
Eigen vermogen eind 2017:
€ 1.550.000
Vreemd vermogen begin 2017:
€ 2.579.400
Vreemd vermogen eind 2017:
€ 2.343.000

€ 83.385 negatief

Rekeningresultaat 2017

Negatief resultaat is tlv de reserve gebracht

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

Kader begroting 2019 d.d.