Begroting 2019

Financiële positie

Keuzevoorstellen

We hebben de keuzevoorstellen zoveel mogelijk gekoppeld aan de vijf belangrijkste thema’s in het coalitieprogramma: woningbouw, bereikbaarheid, bedrijvigheid, duurzaamheid en sociale samenhang. Bij 'overige voorstellen' kon die koppeling niet direct worden gemaakt.

2019

2020

2021

2022

A. Thema: Woningbouw

-152.700

-422.700

-522.700

-147.700

B. Thema: Bereikbaarheid

-153.100

-276.000

-210.000

-213.400

C. Thema: Bedrijvigheid

-254.300

-254.300

-183.300

-183.300

D. Thema: Duurzaamheid

-658.400

-158.400

-158.400

-158.400

E. Thema: Sociale samenhang

-642.500

-142.500

-282.500

-770.000

F. Overige keuzevoorstellen

-132.500

-132.500

-132.500

-132.500

Totaal keuzevoorstellen

-1.993.500

-1.386.400

-1.489.400

-1.605.300

De concrete financiële vertaling van het coalitieprogramma is opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma en is in bovenstaande posten verwerkt.