Begroting 2019

Financiële positie

Kapitaallasten

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten

-181.494

-392.224

-119.823

-503.701

(- = Nadeel / + = Voordeel)


Ieder jaar maken we een nieuwe berekening van de kapitaallasten die in de begroting moeten worden opgenomen. We houden daarbij rekening met de stand van de voorgenomen investeringen en met vervangingsinvesteringen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we een toename van ons investeringsvolume en minder vertraging in de uitvoering van voorgenomen investeringen. Dit leidt tot hogere kapitaallasten ten opzichte van de Begroting 2018.